zakładowa kontrola produkcji Aktualności

O GMP+

2015-02-17 09:34:09

Standard GMP+ został opracowany w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pasz oraz zapewnienia konsumentom gwarancji, że pasze są produkowane, przetwarzane, wprowadzane do obrotu, składowane i transportowane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie.  Warunki zagwarantowania bezpieczeństwa pasz są udokumentowane w standardach GMP+ FSA. Standardy te opierają się na uregulowaniach prawnych oraz dodatkowych wymaganiach rynkowych.

Firmy odnoszą korzyści z certyfikacji GMP+ ponieważ:

1)    obejmuje ona zarządzanie jakością  (ISO 9001) oraz zarządzanie ryzykiem (HACCP);

2)    zapewnia dostęp do użytecznych informacji oraz usług, takich jak ocena ryzyka, fact sheets, 
       przechowywanie i udostępnianie danych z monitoringu, biuletynów, alertów Early Warning itp.);

3)    oferuje nowe możliwości sprzedaży i w dużym stopniu przyczynia się do utrzymania obecnych klientów;

4)    gwarantuje utrzymanie ciągłości działalności biznesowej, gdyż struktura firmy jest bardziej wydajna, a 
       koszty i ryzyka finansowe ograniczone;

5)    pomaga poprawić wizerunek firmy i jej solidność;

6)    włącza firmę do globalnego systemu bezpieczeństwa pasz (certyfikat GMP+ jest uznawany na rynku 
       międzynarodowym przez około 12000 firm w 66 krajach);

7)    jest uznawana przez inne (między)narodowe systemy certyfikacji;

8)    może być łatwo łączona z rozmaitymi certyfikacjami (bezpieczeństwa pasz i zrównoważonego rozwoju);

9)    przyczynia się do ujednolicenia łańcucha paszowego. 

 Dokumentacja GMP+ obejmuje: Księgę Jakości w tym HACCP, Procedury, Instrukcje, formularze oraz zapisy. Oferujemy kompleksowe wdrożenie wraz ze szkoleniami, gwarantujemy uzyskanie certyfikatu. 

Zapraszam do współpracy! Gwarantujemy szybkie wdrożenie oraz atrakcyjną cenę!


REDcert i ISCC

2015-02-17 09:27:12

RedCert, KZR INIG i ISCC - to systemy certyfikacji umożliwiający odróżnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą  i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający klientom uzyskanie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji biomasy.

 Główne cele RedCert, KZR INIG i ISCC to:

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

2. Racjonalne wykorzystywanie gruntów.

3. Ochronę biosfery.

4. Zrównoważony rozwój społeczny.

RedCert, KZR INIG i ISCC charakteryzuje niezależność, przejrzystość i orientacja na pracę w środowisku międzynarodowym. Znak RedCert, KZR INIG i ISCC jest cechą odróżniającą biomasę i bioenergię zachowujące standardy zrównoważonego rozwoju od innych. Ponadto będzie motywować producentów rolnych i przetwórców do zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennych praktykach.

Dokumentacja RedCert, KZR INIG i ISCC obejmuje: Księgę, Procedury, Instrukcję, formularze oraz zapisy. Oferujemy kompleksowe wdrożenie wraz ze szkoleniami, gwarantujemy uzyskanie certyfikatu!

Zapraszam do współpracy! Gwarantujemy szybkie wdrożenie oraz atrakcyjną cenę!